Пројекат нових трибина

Пројекат нових трибина

 Након нацрта почела израда главног пројекта за трибине са локалима и просторијама за клуб. У овом пројекту је планиран и велики трг. Ово су први нацрти које радимо у договору са ФК Мајур.

Leave a Reply

Close Menu