Дом здравља у Мајуру отворен је 1985. године. Осим становника Мајура, у њему право на здравствену заштиту остварују и становници месних заједница Шитар и Слепчевић. Дом здравља ради у две смене,  од 7 до 21 час. Запослена су 4 лекара опшет праксе, три медицинске сестре и један зубни техничар. Дом здравља поседује ЕКГ апарат, раде се систематски прегледи, вакцинисање и здравствено-васпитни рад са пацијентима.  2001. године извршено је реновирање амбуланте, а 2003. године је урађена и прилазна рампа за параплегичаре.

 

Close Menu