Савет месне заједнице Мајур броји 15 чланова. Чланови савета су:

 • Мастер проф. Иван Нешковић – председник месне заједнице
 • Радивоје Мићић
 • Др. Соња Ђерић
 • Др. Мирјана Васић
 • Миле Аћимовић
 • Златомир Реновчевић
 • Радојица Пријовић
 • Горан Трифуновић
 • Милош Арсеновић
 • Горица Јанчић
 • Манојло Ивковић
 • Милан Ерић
 • Зорица Љубинковић
 • Сузана Митровић
 • Бранко Томић

        Мастер професор Иван Нешковић

Мастер професор Иван Нешковић рођен је 15. августа 1988. године у Шапцу. Основну школу завршио је у Мајуру, а средњу школу у Шапцу. Школовање је наставио на Високој технолошкој школи струковних студија у Шапцу, где 2010. године стиче звање струковног специјалисте информационих технологије. Исте године уписује Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, смер информационе технологије, где је завршио дипломске и мастер студије.

Од 2007. године запослен је у фирми  „ Графика Нешковић“ на радном месту директора. 2015. године, једногласном одлуком савета месне заједнице, изабран је за председника савета месне заједнице Мајур, као и 2019. године, након одржаних редовних избора за савет месне заједнице.

Close Menu